Odkazy

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Katasterportál

Komora geodetov a kartografov

Výskumný ústav geodézie a kartografie

Slovenská spoločnos geodetov a kartografov