Profil

Geodetickej činnosti sa venujeme od roku 1983. Naša firma existuje od roku 2002. Hlavným predmetom činnosti firmy sú geodetické a kartografické práce a služby v oblasti inžinierskej geodézie, katastra nehnuteľností a špeciálnych geodetických a kartografických prác. Tieto geodetické a kartografické práce vykonávajú skúsení pracovníci firmy s využitím špičkovej geodetickej-meracej, vyhodnocovacej a distribučnej techniky.
Pre dosiahnutie kvalitných výsledkov geodetických a kartografických prác slúžia špičkové prístroje a pomôcky. Jedným z množstva prístrojov a pomôcok je totálna stanica značky Nikon NPL 352 s príslušenstvom, stanica GPS Trimble R-4 s príslušenstvom, nivelačný prístroj Leica NA 720 , Zeiss Ni 030, ploter HP Designjet 500 plus.

Ponúkame vám kvalitu, odbornosť, profesionalitu, skúsenosti, rýchlosť, komunikatívnosť a to všetko za slušné a prijateľné ceny.
Ceny za jednotlivé práce sú špecifické, podľa náročnosti práce, lokality a pod.
Vieme Vám vyjsť v ústrety a ponúknuť prijateľnú cenu. Informujte sa telefonicky, e-mailom alebo osobne na našej adrese.
Podľa Vašich požiadaviek môže byť cena za geodetické práce bez DPH, alebo s DPH.